AS GALAS s.r.o.
vše, co potřebujete pro Vaši stavbu

AS GALAS s.r.o.
Jabloňová 2882
106 00 Praha 10
asgalas@asgalas.cz

Představení společnosti
Naše nabídka
Referenční zakázky
Kontakt

Máte nějaký dotaz nebo připomínku? Napište nám na náš email

Představení společnosti

Dovolujeme si Vám představit naši firmu AS GALAS s.r.o., stavební, inžinýringovou, projekční a developerskou společnost, která je ryze českou firmou. Byla založena v roce 1997. Firma AS GALAS s.r.o. vznikla z firmy Gavelčík Design, založené v roce 1992. Tato firma se specializovala na projekční a inžinýringovou činnost ve stavebnictví. V roce 1997 byly její služby rozšířeny o činnost stavební, čímž vznikla výše uvedená firma AS GALAS s.r.o.

V současné době se firma zabývá především třemi směry činnosti:
a) činnost stavební
b) činnost inžinýringová
c) činnost projekční

Stavební činnost

Tuto činnost provádí naše firma úspěšně již řadu let. AS GALAS s.r.o. nabízí zhotovení staveb formou komplexní dodávky, včetně přípravy projektové dokumentace, územního a stavebního povolení a autorizovaného stavebního dozoru, až po závěrečnou kolaudaci a předání stavby zákazníkovi. Firma provádí kompletní stavby na klíč a je zaměřena na tyto stavební práce:
a) kompletní rekonstrukce a výstavba pozemních budov a objektů
b) půdní vestavby včetně rekonstrukcí střech a krovů
c) údržba objektů
d) opravy památkových objektů
e) rekonstrukce a opravy panelových a činžovních domů včetně fasádních plášťů, revizí a instalací nových hromosvodů na těchto budovách
f) střešní nástavby
g) specializované zemní práce (kanalizace, vodovody, plyn, čistírny odpadních vod, komunikace)

Inžinýringová činnost

Tuto činnost provádí naše firma úspěšně již řadu let a za tu dobu se můžeme pochlubit desítkami zdárně dokončených projektů.

Provádíme inžinýringovou činnost se zaměřením na tyto práce:
- Stavební povolení
- Územní rozhodnutí
- Kolaudace
- Autorizované stavební dozory
- Právní servis ve stavebnictví
- Radonové průzkumy
- Geodetické práce
- Znalecké, geologické a hydrogeologické posudky atd.
- Katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí, změny pozemků – vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a převedení na stavební parcely
- Inžinýring v chráněných krajinných oblastech
- Zhodnocení celkového stavu objektu
- Konzultační a poradenská činnost
 

Projekční činnost

Provádíme tyto práce:
a) komplexní autorizované projekty pozemních staveb – tedy například občanských a bytových staveb, hotelových a sportovních staveb, rekonstrukce památkových objektů, průmyslové stavby. Kromě stavební specializace zajišťujeme autorizované projekty dopravních silničních staveb. Přirozenou součástí zakázky je zajištění komplexně potřebných profesí a jejich koordinace.
Máme stálé spolupracovníky v oborech zdravotní techniky, ústředního vytápění, elektro, vzduchotechniky, osvětlení a akustiky. Staticky složité konstrukce pro nás řeší autorizovaný statik. Pro vypracování projektů používáme výhradně výpočetní techniku. Používáme stavařské programové vybavení SPIRIT s možností kreslení perspektiv a realistického zobrazení projektovaných staveb. V oboru silničního stavitelství zpracováváme dokumentaci pomocí silničního programu ROADPAC.
b) autorizované územní plány


© AS GALAS 1997-2020